乐动体育官网首页网址查询

thời gian:2023-06-08 17:41:55nguồn:tiền đạo trẻ haytác giả:Thời trang

Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường và quy định pháp luật trong công tác quản lý, điều hành xăng dầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 1039 (ngày 2/11/2022) của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, quan trọng, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì cùng với các bộ, cơ quan liên quan tích cực, chủ động triển khai thực hiện việc quản lý, điều hành dầu và bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước góp phần vào việc kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân, không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Nhiều cây xăng vẫn đóng cửa, Thủ tướng tiếp tục ra công điện khẩn - 1

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Một số cây xăng ở Hà Nội chăng dây báo hết hàng

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Tuy nhiên, vừa qua tại thị trường trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại một số địa phương đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế đã gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Do đó, để khắc phục tình trạng trên và bảo đảm thị trường xăng dầu hoạt động ổn định, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trưởng các Bộ liên quan.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Cụ thể, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường và quy định pháp luật trong công tác quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu để sớm khắc phục tình trạng nêu trên; bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong mọi tình huống.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp phân phối kinh doanh xăng dầu chủ động phối hợp, cân đối từ nguồn sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu nhằm bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu;

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Và khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu, nhất là các quy định về thời gian điều hành giá xăng dầu; quỹ bình ổn giá xăng dầu;

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu; các tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các quy định không hợp lý khác cần sửa đổi, bổ sung…; bảo đảm khoa học, hợp lý, khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Bộ Công thương, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng được yêu cầu khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để rà soát, tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh, chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Yêu cầu hoàn thành chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030 và các văn bản có liên quan; bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp... cũng được Thủ tướng giao cho Bộ Công thương, Bộ Tài chính thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ban hành Công điện số 679 ngày 31/7/2022 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá... nhằm ổn định thị trường xăng dầu.

ềucâyxăngvẫnđóngcửaThủtướngtiếptụcracôngđiệnkhẩ
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất